Aktualności

Miasto Skierniewice postawiło na zdrowe kręgosłupy u dzieci – Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe w Skierniewicach

Aktualności

Zdrowie dzieci to obiekt troski każdego rodzica. Coraz częstsze stają się kłopoty związane z postawą ciała. Aby wyjść naprzeciw tym utrapieniom, w miejskich szkołach prowadzono innowacyjny projekt oparty na międzynarodowych standardach medycznych.

25 maja 2018 roku, odbyło się Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe podsumowujące profilaktyczny projekt zdrowotny: „Skierniewice stawiają na zdrowie – profilaktyka wad i błędów w postawie ciała dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych w Skierniewicach”, którego autorem i Koordynatorem jest fizjoterapeuta ze skierniewickiego Licencjonowanego Ośrodka Rehabilitacyjnego Rehasport Clinic – Centrum Chorób Kręgosłupa, dr n. o zdr. Łukasz Stoliński. W czasie realizacji projektu w skierniewickich podstawówkach przebadano ok. 2 tys. dzieci.

- Dzięki realizacji projektu zyskali przede wszystkim mali skierniewiczanie. Ich zdrowie jest najważniejsze, dlatego dziękuje dr. Łukaszowi Stolińskiemu za ogromne zaangażowanie w realizację projektu w ciągu ostatnich dwóch lat. Projekt pokazał, jak duże są potrzeby na tym polu. Jako urząd miasta będziemy szukali możliwości finansowych, aby w przyszłości wznowić jego realizację w miejskich podstawówkach. – podsumował wiceprezydent Jarosław Chęcielewski.

Skierniewice przykładem dla innych

Podczas Sympozjum, zaproszeni prelegenci, czterej przedstawiciele Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Zachowawczego Leczenia Skolioz SOSORT, którzy przyjechali do Skierniewic, przedstawili aktualne międzynarodowe standardy dotyczące diagnostyki skolioz i badań przesiewowych, a także możliwości gorsetowania i operowania pacjentów z deformacjami kręgosłupa według najnowszych wytycznych międzynarodowych i polskich towarzystw naukowych. Byli to:

  • chirurg ortopeda Profesor dr. hab. med. Tomasz Kotwicki
  • chirurg ortopeda dr hab. med. Marcin Tyrakowski
  • fizjoterapeuta dr hab. n. k. f. Dariusz Czaprowski, profesor OSW
  • fizjoterapeuta dr n. o zdr. Łukasz Stoliński

Podsumowanie projektu

Po spotkaniu zespołu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Skierniewice stawiają na zdrowie – profilaktyka wad i błędów w postawie ciała dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych w Skierniewicach”. Dzięki dobrej współpracy Koordynatora Projektu, dr n. o zdr. Łukasz Stolińskiego, przedstawicielami skierniewickiego ratusza, do Skierniewic zawitały tak znaczące autorytety, które na co dzień działają w najważniejszych polskich i międzynarodowych towarzystwach naukowych, zajmujących się deformacjami kręgosłupa.

U Skierniewickich dzieci ocenionych w ramach projektu u kilkunastu przypadkach stwierdzono podejrzenie obecności skoliozy. Rodzice otrzymali oficjalne pisma z prośbą o skierowanie dzieci na zdjęcie RTG w celu radiologicznego sprawdzenia stanu kręgosłupa.

Najmłodsi, u których występowało najwięcej błędów w postawie ciała, zostali zakwalifikowani na zajęcia korekcyjne w swojej szkole, które odbywały się raz w tygodniu. Na zajęcia korekcyjne regularnie uczęszczało około 400 dzieci. Uczyły się podstawowych pozycji wymaganych w celu prawidłowego rozwoju. Dodatkowo wykonywały ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego zakupionego do szkół w ramach projektu. Wyniki realizacji projektu publikujemy w postaci szczegółowego raportu. Pliki do pobrania znajdują się w załącznikach poniżej artykułu.

Członkami Komitetu Naukowego który obradował w Skierniewicach byli bardzo doświadczeni specjaliści z zakresu ortopedii oraz fizjoterapii, leczenia specyficznymi nieinwazyjnymi i inwazyjnymi metodami, związanymi ze skoliozami i deformacjami kręgosłupa. Byli to:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki – lekarz, specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii, przewodniczący Komitetu Naukowego skierniewickiego Sympozjum, kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jeden z założycieli Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Zachowawczego Leczenia Skolioz SOSORT. Współautor Profilaktycznego Projektu Zdrowotnego „Skierniewice stawiają na zdrowie”.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski – lekarz, specjalista w zakresie medycyny sportowej i rehabilitacji. Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Doktor honoris causa Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Dr hab. n. k. f. prof. nzw. Dariusz Czaprowski – fizjoterapeuta, przewodniczący Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk do spraw diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej. Przewodniczący Polskiej Grupy SOSORT. Kierownik Centrum Postawy Ciała w Olsztynie. Współautor Profilaktycznego Projektu Zdrowotnego „Skierniewice stawiają na zdrowie”.

Dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski – lekarz, specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii. Kierownik Kliniki Chirurgii Kręgosłupa Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy CMKP. Członek Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk d.s. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej

Dr n. o zdr. Łukasz Stoliński – fizjoterapeuta, Autor i Koordynator Profilaktycznego Projektu Zdrowotnego „Skierniewice stawiają na zdrowie”. Sekretarz Polskiej Grupy SOSORT z Licencjonowanego Ośrodka Rehabilitacyjnego Rehasport Clinic – Centrum Chorób Kręgosłupa w Skierniewicach. Członek Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk d.s. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej.

Mgr Ewa Stolińska – fizjoterapeuta z Licencjonowanego Ośrodka Rehabilitacyjnego Rehasport Clinic – Centrum Chorób Kręgosłupa w Skierniewicach, Współautor Profilaktycznego Projektu Zdrowotnego „Skierniewice stawiają na zdrowie”

Mgr Mateusz Kozinoga – fizjoterapeuta, jedyny w Polsce, Certyfikowany Terapeuta barcelońskiej metody leczenia skolioz BSPTS. Pracownik Kliniki Medycznej Rehasport z Poznania. Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członek Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk d.s. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej.

Serdecznie gratulujemy zaangażowania się naszych specjalistów z Centrum Chorób Kręgosłupa w ten projekt o ogromnym zasięgu !!!