Polska Grupa SOSORT

LOGO Polskie Polska Grupa SOSORT

SOSORT (www.sosort.mobi) to Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz, skupiające w swoim gronie wybitnych lekarzy ortopedów, chirurgów, fizjoterapeutów z całego świata, zajmujących się problemami skolioz i deformacji kręgosłupa. Grupa SOSORT została powołana w 2004 roku w Barcelonie (Hiszpania) przez następujących lekarzy medycyny różnych specjalności: Toru Maruyama (Tokyo, Japonia), Manuel Rigo (Barcelona, Hiszpania), Stefano Negrini (Mediolan, Włochy), Theodoros B Grivas (Pireus, Grecja), Tomasz Kotwicki (Poznań, Polska), Hans-Rudolf Weiss (Bad Sobernheim, Niemcy). Wspólnymi siłami grupa rozpoczęła działalność w 2005 roku w Mediolanie (Włochy), a w 2006 roku w Poznaniu oficjalnie utworzyła międzynarodowe towarzystwo naukowe z własną osobowością prawną. Oficjalnym czasopismem naukowym towarzystwa SOSORT, indeksowanym w bazie Pub Med i posiadającym nieoficjalny Impact Factor na poziomie 1,31 jest SCOLIOSIS (www.scoliosisjournal.com). Czasopismo poświęcone jest interdyscyplinarnym badaniom w zakresie zapobiegania, kontroli i leczenia (zachowawczego i chirurgicznego) skolioz i innych deformacji kręgosłupa.

SOSORT jest międzynarodową organizacją non-profit, a jej głównymi celami są:

 1. Promowanie najlepszych zachowawczych metod wczesnego wykrywania, zapobiegania, skutecznej opieki, rzetelnej edukacji i informacji na temat skoliozi innych deformacji kręgosłupa.
 2. Zachęcenie do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów składających się z naukowców, lekarzy, pracownikówsłużby zdrowia,pacjentów i ich rodzin w celu jak najlepszego zrozumienia zagadnień związanych ze skoliozą.

Najbardziej specyficznymi celami towarzystwa SOSORT są:

 1. Zapewnienie osobom zainteresowanym otwartego forum wymiany wiedzy i pomysłów w dziedzinie leczenia zachowawczego wszystkich deformacji kręgosłupa, a zwłaszcza skolioz;
 2. Stymulowanie do przeprowadzania badań naukowych i badań klinicznych w celu sprawdzenia głównej idei towarzystwa, że zapobieganie i leczenie zachowawcze jest skuteczne, efektywne, a także jest wartościowym narzędziem do rozpoznawania wszystkich objawów skoliozy i innych deformacji kręgosłupa;
 3. Zachęcanie do osiągania konsensusu we wszystkich konserwatywnych działaniach podejmowanych w celu wczesnego wykrywania,obserwacji,profilaktyki, leczenia metodami ortopedycznymi i rehabilitacyjnymi skolioz i innych deformacji kręgosłupa;
 4. Propagowanie wśrodowisku naukowym, a także w społeczeństwie obejmującym ludzi chorychi ich rodziny idei, że zapobieganie opiera się naedukacjii od samego początku na wczesnym i rzetelnym kierowaniu procesem leczenia, który będzie przemyślany, oparty na ogólnie przyjętychwytycznychw celu opracowania jak najlepszego rozwiązaniaw tej dziedzinie;
 5. Promowaniekonkretnych propozycji edukacyjnych w postaci szkoleń i wykładów wśród profesjonalistów w celu rozwijania wyspecjalizowanej grupyspecjalistów wtej dziedzinie, która będzie w stanieskutecznie podejmować się opiekipacjentów ze skoliozą.

Od początku swojego istnienia towarzystwo SOSORT organizuje specjalistyczne konferencje naukowe, na których możliwe jest poznanie nowoczesnych metod konserwatywnego leczenia skolioz i innych deformacji kręgosłupa. W roku 2011 w Barcelonie w Hiszpanii odbyła się 8 Konferencja Towarzystwa SOSORT. Było to wyjątkowe spotkanie specjalistów z całego świata, które zaowocowało powołaniem polskich struktur tego towarzystwa nazwanych POLSKĄ GRUPĄ SOSORT. W jej skład weszło 9 członków założycieli, przedstawicieli polskiej nauki, którzy byli obecni na konferencji. W jej skład weszli w kolejności alfabetycznej:

 1. dr n. med. Joanna Chowańska – fizjoterapeuta (Poznań)
 2. dr hab. n. k. f. Dariusz Czaprowski, prof. OSW – fizjoterapeuta (Olsztyn) – przewodniczący
 3. dr hab. n. med. Jacek Durmała – lekarz (Katowice)
 4. dr n. med. Piotr Janusz – lekarz (Poznań)
 5. Prof. dr hab. n.med. Tomasz Kotwicki – lekarz (Poznań)
 6. dr hab. med. Ireneusz Kowalski, prof. UWM – lekarz (Olsztyn)
 7. mgr Andrzej M`hango – fizjoterapeuta (Kielce)
 8. dr n. o zdr. Łukasz Stoliński – fizjoterapeuta (Skierniewice) – sekretarz
 9. dr n. med. Marcin Tyrakowski – lekarz (Otwock)

Nowym przewodniczącym, od 2017 roku, Polskiej Grupy SOSORT został wybrany dr hab. n. k. f. Dariusz Czaprowski, prof OSW (e-mail: dariusz.czaprowski@interia.pl), natomiast sekretarzem dr n. o zdr. Łukasz Stoliński (e-mail: stolinskilukasz@interia.pl). Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane przyłączeniem się do Polskiej Grupy SOSORT do kontaktu z wyżej wymienionymi osobami w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej działalności na terenie Polski.

Najważniejszym zadaniem Polskiej Grupy SOSORT jest propagowanie koncepcji międzynarodowej grupy SOSORT na terenie naszego kraju w celu jak najszerszej dostępności do wiedzy i nowoczesnych osiągnięć medycyny i fizjoterapii osób zainteresowanych problemami skolioz oraz deformacji kręgosłupa.

Członkowie Polskiej Grupy SOSORT wyrażają nadzieję, że inicjatywa stanie się platformą do współpracy lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, ortotyków oraz środowiska pacjentów i ich rodzin w celu podniesienia jakości procesu diagnostyczno-leczniczego chorych ze skoliozą idiopatyczną i innymi deformacjami kręgosłupa.

Wszelkie informacje na temat działalności Międzynarodowego Towarzystwa SOSORT dostępne są na stronie internetowej www.polskagrupasosort.rehasport.com.pl