Współpraca

Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi osobami i ośrodkami w Polsce w dziedzinie medycyny i rehabilitacji, które od wielu lat prowadzą liczne badania naukowe, możemy rozwijać się i podnosić poziom swoich umiejętności teoretycznych i praktycznych. W niektórych badaniach uczestniczymy również my i współdziałamy na tym polu, realizując swój wkład w rozwój nauki. Można tu wymienić między innymi:

Ortopedia:

Prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki – lekarz, specjalista w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Pracownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Rehasport Clinic w Poznaniu. Szczególne zainteresowania: choroby kręgosłupa dorosłych i dzieci, ortopedia dziecięca i rehabilitacja narządu ruchu. Profesor Tomasz Kotwicki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Kręgosłupowego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Sekcja Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Członek Międzynarodowego Towarzystwa Zachowawczego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) – (Członek Komitetu Naukowego Towarzystwa SOSORT) oraz Polskiej Grupy SOSORT, Członek Międzynarodowego TowarzystwaIRSSD (International Research Society on Spinal Deformities); www.rehasport.pl, www.sk4.am.poznan.pl

Dr n. med. Piotr Janusz – rezydent w ortopedii i traumatologii narządu ruchu – Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Szczególne zainteresowania: medycyna sportowa i chirurgia kręgosłupa. Autor i współautor wielu prac naukowych z zakresu ortopedii; Członek Międzynarodowego Towarzystwa Zachowawczego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) – (Członek Komitetu Naukowego Towarzystwa SOSORT) oraz Polskiej Grupy SOSORT, Członek Międzynarodowego Towarzystwa IRSSD(International Research Society on Spinal Deformities); www.sk4.am.poznan.pl, www.rehasport.pl

Dr n. med. Marcin Tyrakowski – lekarz, specjalista ortopeda i traumatolog – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy w Otwocku. Szczególne zainteresowania: choroby kręgosłupa dorosłych i dzieci, ortopedia dziecięca i rehabilitacja narządu ruchu Członek Międzynarodowego Towarzystwa Zachowawczego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) – (Członek Komitetu Naukowego Towarzystwa SOSORT) oraz Polskiej Grupy SOSORT, Członek Międzynarodowego Towarzystwa IRSSD (International Research Society on Spinal Deformities), Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego; http://www.uic.edu/uic/index.shtml

Dr n. med Aleksander Koch - rezydent w ortopedii i traumatologii narządu ruchu – Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Szczególne zainteresowania: ortopedia dziecięca, chirurgia kręgosłupa i medycyna sportowa. Autor i współautor wielu prac naukowych z zakresu ortopedii dziecięcej; Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego, Członek AACPDM, Członek Międzynarodowego Towarzystwa IRSSD (International Research Society on Spinal Deformities);   www.sk4.am.poznan.pl, www.rehasport.pl

Pediatria:

Lekarz medycyny Barbara Budzińska – pediatra, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „JUDYTA” w Skierniewicach;  http://judyta.go3.pl

Lekarz medycyny Anna Szyszka – pediatra, specjalista chorób płuc Centrum Medyczne „MEDICOVER” w Warszawie; http://www.medicover.com/plpl

Rehabilitacja medyczna:

Dr hab. n. med. Jacek Durmała - Przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Zachowawczego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) – Członek Komitetu Naukowego Towarzystwa SOSORT oraz Polskiej Grupy SOSORT (Przewodniczący Polskiej Grupy SOSORT). Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Specjalista rehabilitacji medycznej i pediatrii zajmujący się zachowawczym leczeniem skolioz.
http://www.gcm.pl/index.php?m=41&lang=pl

http://www.fizjoterapiaonline.pl/wyniki_leczenia_skolioz_idiopatycznych_metoda_dobosiewicz_dobomed_jacek_durmala,173,m.html

Lekarz medycyny Sabrina Donzelli – Specjalista rehabilitacji medycznej, naukowiec w Italian Scientific Spine Institute w Mediolanie we Włoszech, członek Komitetu Naukowego ds Edukacji Międzynarodowego Towarzystwa SOSORT – Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, dotyczących skolioz idiopatycznych, diagnostyki oraz terapii skolioz. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach naukowych, wykładowca międzynarodowego kursu naukowego master dotyczącego konserwatywnego leczenia skolioz realizowanego online dla kekarzy i fizjoterapeutów przez włoski instytut  ISICO (www.isico.it ) oraz asystent wykładowca II stopnia zasad i praktyki klinicznej badań naukowych na Harvard Medical School (www.ppcr.org)

Lekarz medycyny Janusz Świerczek – Specjalista rehabilitacji medycznej. Poradnia rehabilitacyjna NZOZ „RAW – MEDICA” s.c., 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 68.

http://www.doz.pl/lekarze/l30260-Niepubliczny_Zaklad_Opieki_Zdrowotnej_Raw-Medica

mgr Andrzej Mhango – Specjalista Rehabilitacji Ruchowej, Dyplomowany Osteopata SCOM – Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii. Autor i współautor wielu prac dotyczących skolioz idiopatycznych. Współtwórca metody FITS – Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz – jednej z metod akredytowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Zachowawczego Leczenia Skolioz SOSORT.

http://www.crmterapeuta.pl/

http://www.scom.be/

Fizjoterapia:

Dr hab. n. k.f. Dariusz Czaprowski, prof. OSW – fizjoterapeuta, wykładowca w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego na Wydziale Fizjoterapii, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Warmińsko – Mazurskiego, Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Członek Międzynarodowego Towarzystwa Zachowawczego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) – (Członek Komitetu Naukowego Towarzystwa SOSORT) oraz Polskiej Grupy SOSORT (Sekretarz Polskiej Grupy SOSORT), Członek Międzynarodowego Towarzystwa IRSSD (International Research Society on Spinal Deformities);

http://www.osw.olsztyn.pl

mgr Rafał Hejna – fizjoterapeuta Rehasport Clinic z Poznania, trener przygotowania funkcjonalnego, specjalista Rehasport Clinic w Poznaniu, realizator programów edukacyjnych w ramach współpracy z Fundacją SportSupport.

www.rehasport.pl

Dr Josette Bettany-Saltikov – fizjoterapeuta, starszy wykładowca w zakresie metod badawczych na Teesside University w Wielkiej Brytanii, na Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej. W swojej pracy naukowej zajmuje się pacjentami ze skoliozą idiopatyczną, autorka i współautorka wielu prac naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest członkiem wielu uznanych na świecie Towarzystw Naukowych, takich jak: Health Professions Council, Chartered Society of Physiotherapists, British Scoliosis Society, Jest przewodniczącą Komitetu Naukowego do spraw Kursów Naukowych Międzynarodowego Towarzystwa SOSORT – Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment.

http://www.tees.ac.uk/sections/research/health_socialcare/staff_profile_details.cfm?staffprofileid=U0011765 http://www.sosort.mobi/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=157

Mgr Michele Romano – fizjoterapeuta, dyrektor techniczny Kliniki Leczenia Deformacji Kręgosłupa ISICO (Italian Scientific Spine Institute) w Mediolanie we Włoszech, członek Komitetu Naukowego Międzynarodowego Towarzystwa SOSORT – Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment. Autor i współautor wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, dotyczących skolioz idiopatycznych, diagnostyki oraz terapii skolioz. Terapeuta i twórca metody SEASScientific Exercises Approach to Scoliosis, prowadzący międzynarodowe kursy dotyczące metody SEAS w korekcji skolioz idiopatycznych, jednej z metod akredytowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Zachowawczego Leczenia Skolioz SOSORT

http://www.isico.it/formazione/comitato-scientifico.html

Dr n. k.f. Andrzej Szczygieł – fizjoterapeuta, wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Małopolskiego, www.awf.krakow.pl

Dr n. med. Joanna Chowańska – fizjoterapeuta, National Scoliosis Foundation, Stoughton, Massachusetts w Stanach Zjednoczonych; www.scoliosis.org

Dr n. med. Edyta Kinel – fizjoterapeuta, adiunkt w Katedrze i Klinice Rehabilitacji, na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członek Międzynarodowego Towarzystwa Zachowawczego Leczenia Skolioz SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment), członek Międzynarodowego Towarzystwa IRSSD (International Research Society on Spinal Deformities); www.ump.edu.pl

Rentgenodiagnostyka:

Sławomir Dura – technik elektroradiolog – specjalizuje się w wykonywaniu zdjęć rtg kostnych. www.rehasport.pl

Psychologia:

Dr Elisabetta D’Agata – psycholog, pracownik naukowy w szpitalu klinicznym Vall d’Hebron Hospital w Barcelonie w Hiszpanii. Autorka artykułów naukowych dotyczących jakości życia młodzieży ze skoliozą idiopatyczną; www.vhir.org

Zaopatrzenie ortopedyczne:

PROTOMA S.C. - Zakład ortopedyczny „Protoma” z Poznania, który wyróżniony został Certyfikatem „Najwyższa Jakość w Medycynie” za profesjonalizm w działaniu, dynamiczny rozwój i najwyższą jakość usług, świadczonych w zakresie wykonawstwa i kompleksowego zaopatrzenia ortopedycznego w elementy, sprzęt i urządzenia wchodzące w zakres ortopedii technicznej, pozycję lidera w branży oraz wzorcowe zarządzanie firmą. http://www.protoma.pl

Współpraca z FUNDACJAMI I STOWARZYSZENIAMI:

Fundacja SportSupport – Fundacja „Sport Support” została założona przez grupę osób, które razem od kilkunastu lat organizując masowe imprezy sportowe, propagują ideę powszechnej aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Wśród wielu zrealizowanych projektów na szczególną uwagę zasługują: Lider Animator, Coca-Cola Cup, Junior Real Cup (Metro Group), Strefa Aktywnego Życia. Fundacja realizująca dodatkowo program SportSupportMove finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, którego celem jest uświadomienie nauczycielom wychowania fizycznego możliwości efektywnego wpływania na sprawność fizyczną dzieci i młodzieży. Dodatkowo ogólnopolski program dający nauczycielom wychowania fizycznego podstawową wiedzę w zakresie umiejętności oceny postawy ciała dziecka, w zakresie wymagania u badanego dziecka dalszej diagnostyki i konsultacji ortopedycznej. Program realizowany przez zespół ortopedy Profesora Tomasza Kotwickiego z Poznania wraz zespołem.

http://sportsupport.edu.pl/

http://sportsupportmove.pl/o-nas/

Fundacja Rehasport Clinic – Fundacja Rehasport Clinic powstała w 2012 roku w Poznaniu. Za cele nadrzędne stawia sobie niesienie pomocy chorym, fundowanie stypendiów naukowych oraz sportowych, a także podejmowanie badań naukowych. Fundacja Rehasport Clinic wspólnie z Polską Akademią Nauk wydaje periodyk IRONS www.irons.com.pl

http://www.rehasport.pl/o-nas/fundacja/

Stowarzyszenie Dar Życia – Skierniewickie Stowarzyszenie DAR ŻYCIA powstało w 2009 roku z inicjatywy ludzi związanych z Ruchem Światło-Życie oraz Domowym Kościołem Diecezji Łowickiej. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, zgodnie z etyką katolicką oraz wspieranie rodzin w ich życiu małżeńskim. Swoje założenie statutowe realizuje przede wszystkim organizując Sympozjum Dar Życia, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Marsze dla Życia i Rodziny oraz badania postawy ciała

https://pl-pl.facebook.com/StowarzyszenieDarZycie