Rehabilitacja dzieci

Diagnostyka i terapia dzieci w naszym ośrodku przebiega w oparciu o obowiązujące aktualnie na świecie standardy diagnostyczne wyznaczane przez międzynarodowe towarzystwa naukowe zachowawczego leczenia skolioz i deformacji kręgosłupa takie jak:

  • SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment)
  • IRSSD (International Research Society of Spinal Deformities)
  • SRS (Scoliosis Research Society)

Zajmujemy się diagnostyką i terapia dzieci ze skoliozą idiopatyczną, skoliozą funkcjonalną, chorobą Scheuermann’a, innymi deformacjami kręgosłupa oraz błędami i wadami postawy ciała.

W związku z dużą ilością metod opartych na EBM, czyli medycynie opartej na dowodach naukowych, jakie stosujemy, proces diagnostyki i rehabilitacji opiera się na stosowaniu przez nas większości z nich z uwzględnieniem indywidualizacji potrzeb pacjenta. Praca z pacjentem przebiega indywidualnie w obecności rodzica, jako świadomie zaangażowanego opiekuna w proces rehabilitacji swojego dziecka oraz grupowo podczas realizowania z dziećmi zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Dodatkowo dzięki współpracy z wykwalifikowaną kadrą medyczną z całej polski i zagranicy, mamy możliwość konsultowania pacjentów tak, aby w miarę potrzeb w trudnych przypadkach klinicznych, ocena pacjenta przebiegała z zachowaniem jak najwyższych standardów medycznych, a opiekun mógł uzyskać najbardziej rzetelne i wartościowe informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka.